O nas
Usługi
Kontakt
Mapka dojazdu


GEODEZJA I KARTOGRAFIA

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników,

- sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej,  

- pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,  

- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne,  

- rozgraniczanie nieruchomości, 

- podziały nieruchomości, 

- ...


TEL: 0 601 66 87 65      FAX: 091 384 46 69      e-mail: janicki.janusz@geogryf.pl

Top